Внимавайте при избор на складове под наем

При търсене на складове под наем трябва да се обърне внимание на размерите на самите помещения. Видът на сградата и нейната конструкция са определящи при избора, в зависимост от вашата потребност.

Да се направи пълен оглед на под, стени, таван. Материалите, от които са направени – техния вид, дебелина, трайност, са от значение за безопасността на съхраняваните стоки, продукти или суровини.
Наличие на вентилационна и отоплителна система и качеството на осветление (както естествено, така и изкуствена) са съществени елементи за качествени складове под наем.

Разбира се, нужна е охрана на сградата, изправна противопожарна система, и ако се нуждаете от специален температурен режим за съхраняване на вашата стока, има ли възможност да се осигури такъв.

При наемане на приземни помещения, задължително проверете при проливни дъждове и снеготопене навлиза ли вода в тях.

Отговорността за външното и вътрешно състояние на помещенията е на собственика. На време да се провеждат различните текущи ремонти, за да се осигури сигурност и безопасност за наетите помещения.

При оглед вътрешността на складовете под наем, е необходимо много внимателно да се погледне:

– отговарят ли стени, покрив, под на заявените изисквания;
– за наличие на пукнатини по под, цокъл, колони или по стените;
– има ли мухъл в помещението.

Ако има някои от тези недостатъци, то по-скоро по време на строителството са направени основни грешки, а хидроизолацията на фундамента е сериозно нарушена. Подът трябва да е гладък и равен, защото техниката за товарене и разтоварване само тогава работи добре. Наличието на надеждна метална врата на помещението, това е плюс за вашия избор, както и видео наблюдение на територията на склада, охрана на обект.

Част от стоките е по-изгодно да се съхраняват на открити площадки. Към такива товари могат да се отнесат изделия от метал, тръби и други материали, предназначени за строителство. Друг важен фактор, поради който се избират открити площи, това е лесния и удобен достъп до стоките.

Ако наемателят е решил да ползва като складове под наем открита площадка, той задължително трябва да си концентрира вниманието на следни фактори:

– удобен транспортен път до площадката;
– достатъчно площ, за да функционират едновременно няколко транспортни средства;
– осветление през цялото денонощие и постоянна охрана.

Складове под наем са винаги изгоден вариант за съхраняване на стоки и продукция.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *