От какво зависи цената на монетите

Както е известно, всяка вещ струва толкова, колкото платите за нея. Във всяка страна със свободна търговия съществува и пазар за нумизматика. В действителност на пазар за колекционерски монети, както и на всеки друг пазар, цената се определя от търсенето и предлагането. В този смисъл няма нищо ново и необичайно, но все пак от какво зависи търсенето и предлагането им и как  да разберем колко струва тази или онази и защо.

Колекционерската цена е разликата между цената на метала или номинала и стойността, която може да се получи за нея, продадена на специалист по нумизматика. Всъщност, има много фактори, влияещи на професионалното определяне на колекционерската цена на монетите. Всеки от тези фактори, имащ своята специфика, по своему оказва влияние на цената.

В зависимост от продължителността на тяхното въздействие на пазара, могат да се разделят на две групи – постоянни и временни фактори.  Към най-важните постоянни фактори се отнася редкостта, т.е. вероятността от нейната поява на пазара. Колкото по-малко се срещат монетите, толкова по-голяма е конкуренцията между колекционерите, желаещи да ги притежават, и съответно се вдига цената. Ако някоя се появява на пазара веднъж на няколко години, то това много добре говори за това, че тя е рядка. За всеки такъв екземпляр проявяват интерес много колекционери и инвеститори, които дават висока цена. Когато количеството на предложенията е голямо, то цената е много ниска.

Състоянието на монетите е съществен критерии, определящ колекционерската цена. С годините влиянието на този фактор, например, може да се влоши, ако не се спазват установените стандартни за съхраняване. Колкото по-добре се съхраняват, толкова по-скъпи са. В някои случаи състоянието може да се влоши до толкова, че рядко срещащите се единици да са по-евтини от често срещащите се, но в отлично състояние.

Популярност на монетите – това е търсене от страна на инвеститорите, което не е свързано с рядкото предлагане. Това е много специфичен фактор, който не винаги може да се обясни  от позицията на логиката или икономиката, но неговото влияние на цената може да бъде много голямо и многостранно.

Глобализацията води не толкова до изравняване цените и повишаване прозрачността на световния  пазар, но и уточняване обема на информацията за действително редките или други парични знаци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *